HƯỚNG DẪN LỰA CHON DÂY CÁP ĐIỆN VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN

Xây dựng nhà là một việc lớn cả đời người, sử dụng dây điện tốt, lắp đặt đúng kỹ thuật và đi dây âm tường là việc quan trọng khi xây nhà.

Dây dẫn điện là thứ không thể thiếu trong mọi gia đình. Nó giúp chiếu sáng bóng đèn, giúp các thiết bị điện trong nhà bàn có thể hoạt động được. Việc lựa chọn dây dẫn điện phù hợp là việc vô cùng quan trọng. Nhằm đáp ứng chính xác được yêu cầu, an toàn và tiết kiệm chi phí trong quá trình xây dựng, lắp đặt các thiết bị điện. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lựa chọn dây dẫn điện cho gia đình.

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN
DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG
DÂY & CÁP ĐIỆN HẠ THẾ

BẢNG GIÁ VÀ CATALOGUE DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
A/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP :
Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:
- Dòng ñiện ñịnh mức , ðộ sụt áp , Dòng ñiện ngắn mạch , Cách lắp ñặt Nhiệt ñộ môi trường
hoặc nhiệt ñộ ñất
Dòng ñiện ñịnh mức :
Dòng ñiện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt ñộ cáp vượt quá
mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
Các bảng về dòng ñiện ñịnh mức và ñộ sụt áp sau ñây dựa trên :
- Nhiệt ñộ làm việc cho phép tối ña của ruột dẫn. Nhiệt ñộ không khí . - Nhiệt ñộ ñất
- Nhiệt trở suất của ñất.
- ðộ sâu lắp ñặt (khi chôn cáp trong ñất)
- ðiều kiện lắp ñặt
ðộ sụt áp :
Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là ñộ sụt áp do tổn hao trên cáp.
ðộ sụt áp phụ thuộc vào:
- Dòng ñiện tải - Hệ số công suất - Chiều dài cáp - ðiện trở cáp - ðiện kháng cáp
IEE 522-8 quy ñịnh ñộ sụt áp không ñược vượt quá 2.,5% ñiện áp danh ñịnh
Với mạch 1 pha 220V ñộ sụt áp cho phép 5.5V
Với mạch 3 pha 380V ñộ sụt áp cho phép 9.5V.
Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
I/ CÁP ðIỆN LỰC
I.1/ Cáp cách ñiện PVC
I.1.1/ Cáp trên không :
Thông số lắp ñặt :
- Nhiệt ñộ không khí 300C
Nhiệt ñộ ruột dẫn tối ña khi cáp tải dòng ñiện ñịnh mức 700C
Dòng ñiện ñịnh mức và ñộ sụt áp của cáp ruột ñồng CVV , cách ñiện PVC, vỏ PVC không giáp
bảo vệ, lắp trên không
 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

zalo